!! BEMÆRK !! Prisniveauet bliver pr. 1 Juni 2023 justeret som følge af den almindelige prisudvikling i det forløbende år.

MERE INFO

Takster

Vores takstsystem er bygget op efter det gundprincip, at den enkelte tur mellem punkt A og punkt B altid skal koste det samme. Princippet glæder selv ved mindre afvigelser i godsmængde.


Vi beregner gerne priser på faste ture. Ring til os eller send en E-mail via kontaktformular, hvor turen beskrives. Vi kan også udarbejde en prisliste gældende fra din adresse til en række ønskede postnumre.

Fakturering

Mange kunder ønsker transportudgifterne fordelt på mange ordre-/jobnr., så de kan faktureres videre. Det er en ydelse som vi har indarbejdet så din faktura på hver linie indeholder leveringsadresser, priser og dit ordre-/jobnr.

Samarbejdsaftale

Vi tilbyder også et tættere og mere bindende samarbejde via én kørelskontrakt eller en samarbejdsaftale. Mange kunder har været trofaste gennem mange år. Den daglige kontakt bygger i høj grad på vores indgående kendskab og gensidig tillid.  

Catering

Vi er i dag tillige distributør af firmafrokoster, receptioner,  mm. fra en del større cateringvirksomheder.* I mange tilfælde står vi for tilrettelæggelse af den samlede distribution med leveringssikkerhed indenfor fastlagte deadlines på over 99 %. 


*Vores vogne er godkendt af Fødevarestyrelsen til kørsel med mad. 

Kvalitet

Kvaliteten sikrer vi ved at stille krav til nye vognmænd om kørselserfaring og løbende kursus og undervisning  i varevognkursus, fødevaresikkerhed, farligt gods, truck mm. 

Vi anvender tillige sidemandsoplæring.


Herudover søger vi gennem dialog med og ved feedback fra  kunderne at højne kvalitetsniveauet. Vi forsøger hele tiden at leve op til kundernes krav om hurtighed og sikkerhed til konkurrencedygtige priser.  Gennem vores interne erfaringsudveksling søger vi at blive kundernes sikre valg.


Vi prøver altid at finde den bedste løsning på en opgave. Det kræver en god dialog mellem parterne. Kunderne opfordres til at kontakte os i god tid og være forberedt på spørgsmål om vægt, destination, forventet leveringstidpunkt og lignende. 


Enhver kunde - stor som lille - bliver med jævne mellemrum kontaktet for at høre om de er tilfredse.